S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

GDPR
Ochrana osobných údajov

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

1: prevádzkovateľom internetového obchodu je

Anna Polcová - AMS group

Čajkov 36, 935 24 Čajkov

IČO: 47761555

DIČ: 1086844088

2: tento zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb
3: osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
4: účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať Vás o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje
5: kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia,  telefón, e-mail. 
6: doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov 

7: dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu, presnosť alebo vymazanie
8:  Vaše sobné údaje spracúvame za účelom prijatia objednávky, zaevidovania objednávky, vystavenia daňového dokladu

9: Vaše osobné údaje poskytujeme prevádzkovateľovi eshopu, dopravcovi, spoločnosti, ktorá pre nás robí účtovníctvo, štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

10: Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny, prenos je len v rámci členských štátov EÚ.

11: sme povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

12: Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

 13: prevádzkovateľ je Vám povinný pred získaním a spracúvaním osobných údajov oznámiť svoje kontaktné údaje, kontaktné údaje na zodpovednú osobu, účel spracúvania osobných údajov, informácie o príjemcoch osobných údajov a poučiť Vás o Vašich právach.

14: máte právo vedieť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov

15: na ochranu a bezpečnosť  Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ eshopu má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YWE2NDU1ZD